O nas

Društvo za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra – aspergerjev sindrom združuje osebe s to motnjo in njihove starše.

V začetku leta 2010 je nastalo je zato, ker v naši državi za te odrasle ni poskrbljeno in smo edina nevladna organizacija, ki se ukvarja s problemi odraslih na tem področju. Te osebe imajo težave pri vključevanju v družbo in sodelovanju z ljudmi, pri prilagajanju spremembam v okolici. Od otroštva dalje jih spremljajo problemi v šoli, pri študiju, pri zaposlovanju…, čeprav imajo veliko dobrih strani. So iskreni, pošteni, veliko vedo o stvareh, ki jih zanimajo, so kreativni in razmišljajo drugače.

Namen društva je:

Združevati strokovnjake na področju avtizma, odraslih oseb z motnjo avtističnega spektra – Aspergerjev sindrom (v nadaljevanju besedila MAS), njihovih staršev in drugih oseb. Spremljati zakonodajo na področju zdravstva in socialnega varstva, izobraževanja     in usposabljanja, nuditi pomoč specialnega pedagoga odraslim osebam z MAS na področju reševanja socialnih težav in vključevanja v družbo, na področju izobraževanja (na srednješolskem in višješolskem nivoju), nuditi podporo na področju zaposlovanja, osveščati javnost o problemih odraslih oseb z MAS, predstavljati jih in skupaj z njimi zagovarjati reševanje njihovih potreb in interesov v odnosu do lokalnih, nacionalnih in mednarodnih ustanov.